• Úvod
 • Certifikáty
 • Služby
 • Kontakt
 • Audity

  Zajištění

  • Vstupních auditů pro posouzení připravenosti pro zavedení systému managementu
  • Interních auditů podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 externím auditorem
  • Auditů souladu s právními požadavky
  • Auditů souladu s požadavky norem před vstupem certifikační organizace

  Audity zajišťuji i za pomoci Sdružení poradců

  Kontaktní formulář

  Kromě auditů v podnicích v rámci poradenských služeb působím i jako externí auditor/ověřovatel některých významných certifikačních společností podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 14025, EMAS.

  Jsem držitelem osobních certifikátů auditora systému managementu kvality, systému environmentálního managementu a systému managementu BOZP

  Ing. Jiří Seger © 2008 Tvorba webu | tel.: +420 602 644 626,